ספרי חוקרי המכון

Speaking Infinities

פרופ' אריאל אבן-מעשה

קוצק – במאבק למען חיי אמת

תרגום מאת: פרופ' דניאל רייזר

המראֶה כמראָה: טכניקת הַדִּמְיוּן במיסטיקה היהודית במאה העשרים

פרופ' דניאל רייזר

שפת אמת בשפת האם – דרשות חדשות של רבי יהודה אריה לייב אלתר מגור

פרופ' דניאל רייזר

Hasidism, Renewal and Suffering: The Prewar and Holocaust Legacy of R. Kalonymus Kalman Shapira

פרופ' דניאל רייזר

Kazania rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry z lat 1939–1942

פרופ' דניאל רייזר

דרשות משנות הזעם, כרך א

פרופ' דניאל רייזר

דרשות משנות הזעם, כרך ב

פרופ' דניאל רייזר

בסוד היחוד – היחודים בהגותו הקבלית-חסידית של ר' חיים בן שלמה טירר מטשרנוביץ

ד"ר רון וקס

במלכות הקדושה

פרופ' יהודה ברנדס

Imagery Techniques in Modern Jewish Mysticism

פרופ' דניאל רייזר

להבות אש קודש

ד"ר רון וקס