ספרי חוקרי המכון

Speaking Infinities

פרופ' אריאל אבן-מעשה

קוצק – במאבק למען חיי אמת

תרגום מאת: פרופ' דניאל רייזר

המראֶה כמראָה: טכניקת הַדִּמְיוּן במיסטיקה היהודית במאה העשרים

פרופ' דניאל רייזר

שפת אמת בשפת האם – דרשות חדשות של רבי יהודה אריה לייב אלתר מגור

פרופ' דניאל רייזר

Hasidism, Renewal and Suffering: The Prewar and Holocaust Legacy of R. Kalonymus Kalman Shapira

פרופ' דניאל רייזר

Kazania rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry z lat 1939–1942

פרופ' דניאל רייזר

דרשות משנות הזעם, כרך א

פרופ' דניאל רייזר

דרשות משנות הזעם, כרך ב

פרופ' דניאל רייזר

בסוד היחוד – היחודים בהגותו הקבלית-חסידית של ר' חיים בן שלמה טירר מטשרנוביץ

ד"ר רון וקס

במלכות הקדושה

פרופ' יהודה ברנדס