מחקרים

PDF

לשרטוט היסטוריה ספרותית של אסתטיקה חסידית

ד"ר חן מנדל - אדרעי ויהודה דב-בר זירקינד
תשפ"ב
לצפיה והורדה >>
PDF

The modern individual and the hasidic praxis of storytelling

ד"ר חן מנדל - אדרעי
2021
לצפיה והורדה >>
PDF

חב"ד בסבך הפוליטיקה הצארית: ביקורת ספר, איליה לוריא, מלחמות ליובאוויץ': חסידות חב"ד ברוסיה הצארית, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשע"ח

פרופ' דניאל רייזר
2019
לצפיה והורדה >>
PDF

האינדיבידואציה ושאלת הסובייקט בספר מי השלוח

ד"ר אביעזר כהן
תשע"ד
לצפיה והורדה >>
PDF

בין חב"ד לציונות הדתית תגובת הרב גינזבורגג להתנתקות

ד"ר חנה ריקלין
תשפ"א
לצפיה והורדה >>
PDF

“Territories and Textures: The Hasidic Sermon as the Crossroads of Language and Culture”, Jewish Social Studies 24, 1 (2018), pp. 127-160

פרופ' דניאל רייזר
2018
לצפיה והורדה >>
PDF

"הדרשה החסידית: בין יידיש לעברית"

פרופ' דניאל רייזר
2016
לצפיה והורדה >>
PDF

Second Thoughts: Unknown Yiddish Texts and New Perspectives on the Study of Hasidism,” Zutot: Perspectives on Jewish Culture 14

פרופ' דניאל רייזר
2017
לצפיה והורדה >>
PDF

מחקר-החסידות ביידיש: מבחר ביבליוגרפי מוער, קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 37 (2017), עמ' 250-215.

פרופ' דניאל רייזר
2017
לצפיה והורדה >>
PDF

The Encounter in Vienna: Modern Psychotherapy, Guided Imagery, and Hasidism Post-World War I,” Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 36, 3 (2016), pp. 277-302

פרופ' דניאל רייזר
2016
לצפיה והורדה >>
PDF

Historicism and/or Phenomenology in The Study of Jewish Mysticism: Imagery Techniques in the Teachings of Rabbi Kalonymus Kalman Shapira as a Case Study,” Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 36, 1 (2016), pp. 67-82

פרופ' דניאל רייזר
2016
לצפיה והורדה >>
PDF

Kratsn in der linker peye: yidish, yidishkayt, un dos pintele yid: A special issue of In geveb on Religious Thought in Yiddish

פרופ' דניאל רייזר
2019
לצפיה והורדה >>
PDF

אש קודש: עיון מחודש בעקבות בחינה פילולוגית של כתב היד

פרופ' דניאל רייזר
2016
לצפיה והורדה >>
PDF

היבטים בהגותו של הרב ישכר שלמה טייכטל ועיונים במסמכים חדשים

פרופ' דניאל רייזר
2015
לצפיה והורדה >>
PDF

"'מן המרחב קראתי': החסידות בעין המפות", ביקורת ספר מרצין: וודז'ינסקי, האטלס ההיסטורי של החסידות, ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל פד, 4 (תשע"ט), עמ' 435-427

פרופ' דניאל רייזר
2019
לצפיה והורדה >>
PDF

Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira

פרופ' דניאל רייזר
2019
לצפיה והורדה >>
PDF

The Sanctification of Yiddish Among Hasidim

פרופ' דניאל רייזר
2020
לצפיה והורדה >>
PDF

Hasidic Performance as a Reconstruction of Biblical Life

פרופ' דניאל רייזר
2020
לצפיה והורדה >>
PDF

Rabbi Kalonymus Shapira: Annotated Bibliography, Oxford Bibliographies

פרופ' דניאל רייזר
2021
לצפיה והורדה >>
PDF

Tsimtsum in Life of Pi, the Journal for Cultural and Religious Theory

פרופ' דניאל רייזר
2021
לצפיה והורדה >>
PDF

Sarah Our Rebbe: R. Shapira’s Feminine Spiritual Leadership in The Warsaw Ghetto

פרופ' דניאל רייזר
2021
לצפיה והורדה >>
PDF

Creative Writing in the Shadow of Death: Psychological Aspects in R. Shapira’s Manuscript Sermons from the Years of Rage

פרופ' דניאל רייזר
2021
לצפיה והורדה >>
PDF

על קיום ואי קיום מצוות מתוך 'יכולת': אקסיסטנציאליזם דתי במשנתם של ר' מרדכי יוסף מאיזביצה ופרנץ רוזנצווייג

ד"ר אביעזר כהן
לצפיה והורדה >>
PDF

רציתי לחבר ספר…. ואקרא את שמו 'אדם'

ד"ר אביעזר כהן
לצפיה והורדה >>
PDF

התפילה הבודהיסטית של המגיד

ד"ר אביעזר כהן
2014
לצפיה והורדה >>
PDF

ההלכה, 'עדיין לא' ו'בכל דרכיך דעהו' – בין רוזנצוויג, בובר ומורי החסידות

ד"ר אביעזר כהן
2020
לצפיה והורדה >>
PDF

הרועה שנרדם: 'מטפורות שבורות' לעבודת המורה ומשמעותן להבניית דמותו

ד"ר רעות ברוש
לצפיה והורדה >>
PDF

עיקר התרנגול הוא הקול? קריאה בסיפור "האברך שחשב שהוא תרנגול" לרבי דוד מקשאנוב, לאור מחלוקת צאנז־סדיגורה

ד"ר רעות ברוש
2020
לצפיה והורדה >>
PDF

Wikishtetl: Commemorating Jewish Communities that Perished in the Holocaust through the Wikipedia Platform

ד"ר תהלה הרץ
2018
לצפיה והורדה >>
PDF

"סיפורים אשר שמעתי מאנשי אמת": סמכות, פואטיקה ומודרניזציה בספרות השבחים החסידית

ד"ר חן מנדל - אדרעי
תשפ"א
לצפיה והורדה >>
PDF

Pisarstwo w cieniu śmierci: rękopis rabina Szapiry „Kazania z lat szału” w perspektywie psychologicznej i fenomenologicznej

פרופ' דניאל רייזר
2019
לצפיה והורדה >>