תומכים

התומכים במכון לחקר החסידות במכללת הרצוג

משרד העליה והקליטה
 המרכז לקליטה במדע

ISF
הקרן הלאומית למדע

שיתופי פעולה מחקריים

ספריית רובינשטיין לספרים כתבי יד נדירים

אוניברסיטת דיוק, צפון קרוליינה, ארה"ב

המכון היהודי ההיסטורי

ורשה, פולין